Webshop oldalsó gombNewsletter oldalsó gomb

Kramer - campanie de finantare

Prezenta oferta se adreseaza exclusiv entitatilor juridice. Aceasta campanie nu se adreseaza persoanelor fizice.

Acest material are un scop exclusiv informativ. In conformitate cu cerintele si practicile interne ale UniCredit Leasing precum si cu dispozitiiile legale aplicabile, intrarea in raporturi contractuale cu tertii se face prin incheierea de contracte. Unicredit Leasing nu contracteaza produse si servicii prin emiterea de oferte si acceptarea acestora, nicio astfel de oferta neputand tine loc de contract, nefiind aplicabile in nicio circumstanta dispozitiile art. 1182(2) Cod Civil. Prezentul material nu reprezinta un angajament privind acordarea finantarii, aceasta urmand a fi acordata in masura indeplinirii conditiilor de finantare, conform politicii interne a UniCredit Leasing.